Ventilasjon

Det settes krav til ventilasjon av heissjakter. Vi sørger for at ditt anlegg får godkjent ventilasjon.
LBU AS utfører ikke ventilasjonsarbeider utover det som er knyttet til heis og heissjakter