Kroker/oppheng

For å få gjennomført en innstallasjon av ny heis, både på nybygg og i rehabiliteringsprosjekter, er man avhengig av å få plass til løftekroker for den nye heisen. Dette er en prosess som er avhengig av flere steg. Det innebærer kontroll av dekket\himling som krokene skal monteres, selve krokene med opphengsfeste skal monteres og ikke minst, det er krav til sakkyndig kontroll, med merking av krokene på plassen. Det skal deretter utstedes ett sertifikat av sakkyndig bedrift som bevitner montasjemetode, prøvelast og godkjent last. Alt dette ordner vi, raskt og effektivt!