Maler

Vi har egne malere som sørger for å få din sjakt støvbundet ihht gjeldene krav, få gruven behandlet med riktig produkt og vi har også dyktige medarbeidere som sørger for at de nye heisfrontene har fått ny overflate. Når man investerer i ny heis, er det viktig at det lille man ser av den nye invisteringen er gjort på en profesjonell måte. Våre dyktige malere sørger for at Dere blir fornøyd