Murer/forskaling

Skal du bygge ny heissjakt? Vi har erfaring og kompetanse til å utføre disse arbeidene, vi forskaler og støper din nye gruve samt at vi støper eller murer sjakten. Her har vi mange referanseprosjekter å vise til, ta gjerne kontakt.