Grunnarbeid

Dersom det skal etableres ny heis i eller i nærheten av ett eksisterende bygg er det behov for grunnarbeid, dette kan være svært krevende arbeide hvor det er stort behov for kompetanse dersom ny sjakt skal etableres nær andre bærende konstruksjoner. Det kan også være at ny gruve ligger midt i bygget, og det er en utfordring å få eksisterende masser ut? Kanskje er det fjell i grunnen midt i bygget? Vi kan løse dette med hydraulisk sprengning eller wiresaging. Der andre ser problemer, ser vi løsninger