Elektro

Heiskontrollen som kommer som en konsekvens av ny heis setter en rekke krav til den nye innstallasjonen, herunder en rekke krav til elektroarbeidet.
Vi, sammen med vår leverandør av elektrotekniske arbeider, sørger for at denne prosessen kan gjennomføres i forkant av at den nye heisen skal monteres, eller at det gjennomføres under selve heismontasjen.
Vi leverer alle elektroarbeider tilknyttet heisinnstallasjonen, dette gjelder for eksempel tilførsel, kobling av trafo, sikringer, sjaktlys, utvendig lys, brannsignal til heisen mm. Våre elektrikkere jobber med heisrelaterte elektroarbeider
Hver eneste dag. Dette gir dere en sikkerhet da man slipper å gjøre jobben flere ganger som følge av for eksempel feil plassering, feil type utstyr eller andre ting som forsinker ditt prosjekt.